Çeşitli Yörelere Göre Bağlama Akort Düzenleri

Türklerin en yaygın sazı olan bağlama, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, çok değişik akortlarla yani düzenlerle çalınmaktadır. Zaten bağlama ailesinde ”düzen” sözcüğü, tellerin akort edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Çok bilinen ve yaygın olan kara düzenin (bozuk düzen) yanı sıra son yıllarda yaygınlaşan ”bağlama düzeni” en çok bilinen ve kullanılan iki düzendir. Bunların dışında, çeşitli yörelerde, çeşitli adlandırmalarla pek çok düzen vardır. Bugüne kadar tespit edilen başlıca on dokuz düzen aşağıda belirtilmiştir.

Tablodan görüleceği gibi, bağlamadaki üç grup (alt-orta-üst) telin değişik seslere çekilmesi ile kullanılmaktadır. Çok bilinen ve yaygın olan kara düzenin (bozuk düzen) yanı sıra son yıllarda yaygınlaşan ”bağlama düzeni” en çok bilinen ve kullanılan iki düzendir. Bunların dışında, çeşitli yörelerde, çeşitli adlandırmalarla pek çok düzen vardır. Bugüne kadar tespit edilen başlıca on dokuz düzen aşağıda belirtilmiştir. Tablodan görüleceği gibi, bağlamadaki üç grup (alt-orta-üst) telin değişik seslere çekilmesi ile değişik düzenler ortaya çıkmaktadır. On dokuz düzenin hepsinde alt teller ”La” sesi kabul edilip, diğer teller buna göre belirlenmektedir.

 
  Düzenlerin
Adı
                    Seslerinin Adı ve Yeri  
Alt
Teller
Orta
Teller
Üst
Teller
Karar Sesleri
ABDAL DÜZENİ LA LA SOL LA
ACEMAŞİRAN DÜZENİ LA LA FA FA
BAĞLAMA DÜZENİ LA RE
BOZUK(KARA) DÜZEN LA RE SOL LA
ÇARGAH DÜZENİ LA RE SOL
EVİÇ DÜZENİ LA SOL
HÜSEYNİ DÜZENİ LA LA LA
HÜZZAM DÜZENİ LA LA FA# FA#
KAYSERİ DÜZENİ LA LA LA
KÜTAHYA DÜZENİ LA RE RE RE
MİSKET DÜZENİ LA RE FA# FA#
MÜSTEZAT DÜZENİ LA RE FA FA
RAST DÜZENİ LA DO SOL DO
SABAHİ DÜZENİ LA DO LA LA
SEGAH DÜZENİ LA RE
ŞUR DÜZENİ LA LA
ÜMMİ DÜZENİ LA LA RE LA
YEKSANİ(IRIZVA) DÜZENİ LA RE LA LA
ZİRGÜLE DÜZENİ LA FA SOL SOL

 

Yeni Başlayanlar İçin Kolay Bağlama Parçaları

Kendim Ettim Kendim Buldum Bağlama Notaları

NAKARAT….

sol la lala sol sol sol fa fafa mimi ( karadir su bahtim kara)
ma fi mi -fa sol fa- sol la sol la – ( geçis )

 

sol la lala sol sol sol fa fafa mimi ( sözüm kar etmiyor yare )
ma fi mi -fa sol fa- sol la sol la – ( geçis )
sol la lala – sol la la lala sol fa mi re do si la ( yaktin bu bagrimi nara eywaheywaheywaheyyy
la si do – si do si – do re do re ( geçis)
do re rere – dodo – re rere mi re ( kendim ettim kendim buldum )
do re rere – dodo – re re re mi re
do re mimi fa mi sol sol sol fafafa mimi re re do do sisi lala ( gül gibi sarardim soldum eywaheywaheyy )

Ayyüzlüm Bağlama Notaları

do-do-do-re-mi-mi-fa-mi-re-re-do
si-si-si-do-re-re-mi-re-do-re
re-re-re-mi-fa-fa-sol-fa-mi-mi-mi-re
mi-mi-mi-mi-
mi-mi-re-mi-re-mi

do-do-si-do-sib-la-si-la-sol-la

Bir Şarkısın Sen  Bağlama Notaları

sol-la-sol-fa-mi-si-do-la-sol-fa-sol-la

birsarkisin sen ömür boyu sürecek

sol-la-sol-fa-mi-si-do-la-sol-fa-sol-mi

dudaklarimdanyillarcadüsmeyecek

si-do-la-sol-la-sol-la-fa-sol-fa-sol-mi

sen kalbimin mehtabisingünesisin

si-do-la-sol-la-sol-la-fa-sol-fa-sol-mi

Kurtlar Vadisi Ödlümde Uyandım Kısa Sap Bağlama Notaları

sol la lala, sol la si la, sol la sol, fa sol mi fa, fa fafafa
mi fa fafa, mi fa sol fa, mi re re do do
re mi mimi, re mi fa mi, re do do si si
do re rere, do re mi fa, mi re re(2kez)
fa mi fa mi, sol mi fa, fa fafa mi,
mi re do, re mi re, re re re(2 kez)

Nemrudun Kızı Bağlama Notaları
re mi fa fa mi fa mi sol fa mi mi re mi re do do re mi mi re mi re fa mi re re do re do si si do re re do re do mi re do do si do si la mi re re do si do si la lalalalalalala fa sol sol fa sol fa la fa sol sol fa sol la fa sol la fa sol sol fa sol sol fa fa mi mi re rere la sol

Üflediler Söndüm Bağlama Notaları

sibemol

FA MI FA RE RE
MI FA FA MI MI (FA MI FA SOL FA SOL MI)
ES MI RE MI DO DO
RE MI MI RE RE
ES RE DO RE SI SI
DO RE RE DO DO
SI DO SI DO RE RE DO SI LA
(LA SI LA SOL LA SI DO RE MI FA)

LA SI DO DO
ES DO REt MI RE MI RE DO DO
SI DO SI DO
RE RE DO SI LA
(LA SI LA SOL LA SI DO RE MI FA

Sivasın Yollarına Bağlama Notaları

mi re rere mi fa mi mi re rere mi do do re do dodo re mi re re do do re si si do si sisi do re do do si si do la la si la lalala si do la la do re rere do si la lalala lala es do re mi mimi re fa mi re re do es do re mi mimi

Bilmem Ağlasammı Bağlama Notaları

do re mi mimimimi re fa fa mimi re re do re do mimi re re si do si do si re re do do si si la si la do do si silalalalalalala

fa sol la lalalala sol do do si si la la sol sol fa la la sol sol fa fafa sol la la sol sol fa fa

fa sol la la sol sol fa fa mi fa mi sol sol fa fa mi mi re mi re fa fa mi mi re re do re do mi mi re re si dosi do si re re do do si si la si la do do si si la la

-do re mi mimimimi re fa fa mimi re re do do re mi mimimimi re fa fa mi mi re re do re do mi mi re re si do si do si re re do do si si la si la do do si si la la

Bul Getir Bağlama Notaları

do re mi mimi sol mi mi do re mi re do re si la re re si do re do si do la la do do la si do si la lalalalalal si do re rererere si do re do si
do re do si la si do si la

Haberin Varmı Bağlama Notaları

  1. si do rere re re si do lala si do rere re re si do la la si do do re mi re re si do si sisisisi re si do do si do la la sol do si do la la
  2. do re mi mimimimi do do re rererere sol mi mi do re do dododo re mi re re si do la

Saçlarını Taramışsın Bağlama Notaları

do re mi mimi re fa mi re rere do mi re si do do si re do si si es do re mi mimi re fa mi re rere do mi re si do do si re do si si es mi mi re rere do mi re si do do si re do si sisi la do si la la es si do re rere do mi re si do do si re do si sisi la do si la la

Yalan Dünya Bağlama Notaları

es mi fa mi re re do dodododo mi re re do do si sisisisi do re do si si la lala sol la si do si re do si si la lalalala || es re do re do re do si sisisisi es do si do si do si la lalalala || es la si do re mi fa sol la la fa la la fa la || es sol la si si la lalalala es so la si si la lalalala es la si la sol sol fa fafafafa es la la sol sol fa fa mi mi

bağlama kursu İzmir // İzmir bağlama dersi